Nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin về công nghệ

USUM luôn sẵn sàng cập nhật và chia sẻ các thông tin về công nghệ, kinh nghiệm phát triển phần mềm, bài hướng dẫn . Đồng thời nơi đây bạn cũng có thể tìm thấy thông tin tuyển dụng, biết đâu chúng ta sẽ về chung một nhà .

Công nghệ

Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

There is no dearth of digital transformations today. Every day is an opportunity for a disruptive concept to break into the realm of software development. In the line of innovations and newer policies in software development operations, the concept that took the entire development environment by storm was the onset of microservices. The concept is

Công nghệ

Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

There is no dearth of digital transformations today. Every day is an opportunity for a disruptive concept to break into the realm of software development. In the line of innovations and newer policies in software development operations, the concept that took the entire development environment by storm was the onset of microservices. The concept is

Công nghệ

Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

There is no dearth of digital transformations today. Every day is an opportunity for a disruptive concept to break into the realm of software development. In the line of innovations and newer policies in software development operations, the concept that took the entire development environment by storm was the onset of microservices. The concept is

Công nghệ

Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

There is no dearth of digital transformations today. Every day is an opportunity for a disruptive concept to break into the realm of software development. In the line of innovations and newer policies in software development operations, the concept that took the entire development environment by storm was the onset of microservices. The concept is

Công nghệ

Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

There is no dearth of digital transformations today. Every day is an opportunity for a disruptive concept to break into the realm of software development. In the line of innovations and newer policies in software development operations, the concept that took the entire development environment by storm was the onset of microservices. The concept is

Tin tức

Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

There is no dearth of digital transformations today. Every day is an opportunity for a disruptive concept to break into the realm of software development. In the line of innovations and newer policies in software development operations, the concept that took the entire development environment by storm was the onset of microservices. The concept is

Tin tức

Chuyển đổi mô hình kinh doanh của bạn sang trực tuyến

Không thể phủ nhận đây là thời gian đầy thử thách và chưa từng có đối với các doanh nghiệp. Trên khắp cả nước và trên thế giới, nhiều doanh nghiệp đã buộc lòng phải đóng cửa. Chuyển doanh nghiệp của bạn sang trực tuyến có thể là một chiến lược hiệu quả để tiếp

Tin tức

Các tính năng cho thị trường B2C của doanh nghiệp bạn

Quy mô thị trường thương mại điện tử B2C toàn cầu và giá trị chia sẻ ước tính đạt gần 5.000 tỷ đô la vào năm 2026 so với 780 tỷ đô la vào năm 2019. Nếu bạn muốn xây dựng thị trường giao dịch giữa doanh nghiệp với khách hàng (B2C) nhưng không biết

Tin tức

Các tính năng hàng đầu của Nền tảng thương mại điện tử B2B

Thị trường B2B (Doanh nghiệp với doanh nghiệp) đang phát triển nhanh chóng. Ngay cả trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, Thị trường B2B đã được kỳ vọng sẽ tạo ra doanh số 3,6 nghìn tỷ đô la vào năm 2024; ngày nay, chắc chắn con số này sẽ lớn hơn. Nếu bạn muốn

Scroll to Top